Svensk Israel-Information tvingas lägga ner sin verksamhet

| 2017-02-01 | ae | Ledare |

Svensk Israel-Information, SII, tvingas konstatera att vår verksamhet inte längre kan bedrivas. Skälen är att två av SII:s ägare och huvudfinansiärer, Förenade Israelinsamlingen och Judiska församlingen i Stockholm, har beslutat att inte längre finansiera SII:s verksamhet. Tillsammans med Göteborgs Judiska församling kommer Judiska församlingen i Stockholm och Förenade Israelinsamlingen att stå för avvecklingskostnaderna för SII. Nedläggning sker senast sista mars i år.

När två av ägarna och huvudfinansiärerna inte längre ser det som värdefullt att bidra till SII:s fortsatta arbete tvingas vi konstatera att det tyvärr inte längre föreligger någon ekonomisk möjlighet att bedriva verksamheten.

Jag vill understryka att det inte framförts någon kritik av SII:s verksamhet från huvudfinansiärerna.

SII kommer alltså att tvingas lägga ner sin verksamhet. Delar av verksamheten kommer därefter att skötas via Samfundet Sverige-Israel. Bland annat övergår Snabbnytt i Samfundets regi inom kort.

Styrelsen och generalsekreteraren vill tacka alla trogna läsare av SII Snabbnytt och alla som på olika sätt visat uppskattning för vårt arbete och gett oss uppmuntran och finansiellt stöd genom åren.

Ulf Öfverberg
Generalsekreterare
Svensk Israel-Information
ulf@vostra.se