Den verkliga historien om "Den judiska staten"- Ben-Dror Yemini (Maariv)

| 2014-04-18 | la | Ledare |

Israel är en judisk stat – eller nationalstaten för det judiska folket – i kraft av att ha etablerats av en FN-resolution om två stater, en judisk och en arabisk, och på grund av att självbestämmande är förankrad i folkrätten, och slutligen för att det innebär självbestämmande för majoriteten av Israels medborgare. Israel behöver inte palestinskt erkännande av dess judiska karaktär och ställde aldrig sådant krav på Egypten och Jordanien. Så varför har Israel insisterat på ett erkännande av dess judiska karaktär av palestinierna? Är deras godkännande verkligen nödvändigt? Läs svaren i Ben-Dror Yeminis artikel!

Läs mer...
Soldater med autism gör enastående insatser inom IDF:s underrättelsetjänst (av: Gidon Ben-zvi)

| 2014-04-17 | ae | artikel |

IDF har haft en rad operativa framgångar de senaste åren tack vare en grupp soldater med autism, som inom ramen för underrättelseenhet 9900 har bidragit med sina unika förmågor.

Det gäller den israeliska satellitunderrättelseenheten, som förser militären med viktig information för att den skall kunna utföra mycket komplicerade operationer. Datan samlas in genom satelliter som kretsar i banor kring jorden. Men Enhet 9900 tar inte bara hjälp av satelliter, utan också av drönare, bemannade flygplan och avancerade sensorer.

Läs mer...
Abbas kan inte göra några eftergifter i någon av kärnfrågorna - Khaled Abu Toameh

| 2014-03-20 | ae | artikel |

De senaste uttalandena från Palestinska Myndighetens tjänstemän visar att frågan om Israels judiskhet i själva verket är underordnad de känsliga frågor som rör Jerusalem, flyktingar, gränser och bosättningar.

Ett palestinskt erkännande av Israel som en judisk stat kommer inte att föra de två parterna närmare varandra i någon av dessa kärnfrågor. Detta måste Obama ta hänsyn till i sina möten med Abbas. Han måste också ta fasta på vad många palestinier säger – att när det gäller kärnfrågorna saknar Abbas rätten att göra några eftergifter.

Läs mer...
Prästen Annika Borg kritiserar Svenska Kyrkans ledning

| 2014-03-09 | la | material |

Annika Borg, teol.doktor, präst i Svenska Kyrkan skriver om sin kyrka, eller rättare sagt dess ledning och dess okritiska anammande av det s.k. Kairos-dokumentet.
“I denna text reflekterar jag över två linjer i Kairos-dokumentet: den ersättningsteologiska och de bitvis antisemitiska inslagen i dokumentet. Jag menar att Svenska kyrkan måste inse allvaret och plocka bort dokumentet från sin officiella hemsida. Man trivialiserar Förintelsen och parallelliserar Förintelsen med det som händer i dagens Israel-Palestina: Väst ville ”kompensera det man begått mot judarnas rätt i Europa, men kompensationen sattes på vår räkning och drabbade vårt land. När man försökte rätta till ett förtryck åstadkom man ett nytt förtryck.” (sid 11). Förintelsen omskrivs som ett brott mot ”judarnas rätt” och man kallar utrotning av sex miljoner judar i Europa för förtryck, och förtryck möter man själv nu. Denna parallelliserande retorik återfinns i antisemitiska sammanhang.

Läs mer...
Sanningen bakom det palestinska vattenförtalet - Haim Gvirtzman

| 2014-03-07 | ae | artikel |

Den viktigaste frågan, som borde diskuteras – och som inte har blivit tillräckligt analyserad – är: Vad är det som orsakar problemet med den palestinska vattentillgången?

Den Palestinska Myndigheten skadliga politik – som framgår av de faktorer artikeln punktar upp – är en funktion av det palestinska vattenkriget mot Israel. Det finns ingen verklig palestinsk önskan att lösa vattenproblemet; de föredrar att vidmakthålla vattenproblemen för att besudla staten Israel. De ser vatten, som ett verktyg för att slå på Israel.

I framtiden, om och när fred uppnås och samarbete är uppriktigt önskat av palestinierna – vilket de i nuläget inte efterfrågar – kommer staten Israel att vara beredd och ha förmåga att hjälpa sina grannar att övervinna sin brist på vatten.

Läs mer...
10 skäl till varför BDS-rörelsen är omoralisk och förhindrar fred - Alan M Dershowitz

| 2014-03-05 | la | Ledare |

Alan Dershowitz är en av USAs främsta advokater och juridikprofessor vid Harvard Law School.
Som en stark förespråkare av en tvåstatslösning och en kritiker av Israels bosättningspolitik är jag mycket bestört över ansträngningarna att påtvinga avyttringar, bojkotter och sanktioner gentemot Israel och Israel enbart, eftersom BDS gör det svårare att uppnå en fredlig lösning av Mellanösternkonflikten, som kräver kompromisser ifrån alla parter.
BDS-rörelsen är omoralisk, hotar fredsprocessen och uppmuntrar palestinierna i att inte samtycka till någon rimlig uppoffring för freden. Här följer 10 övertygande skäl till varför BDS-rörelsen är oförenlig med aktuella ansträngningar att uppnå en fredskompromiss.

Läs mer...
Svenska Kyrkans moderna ersättningsteologi och antijudaism - av Anna Ekström

| 2014-02-07 | la | vetenskap |

Inför advent och jul 2013 gav Svenska Kyrkan ut en meditationsskrift som till stor del är en översättning av nätverket Kairos Palestinas ”Christmas Alert”. Den svenska översättningen bär titeln ”En vandring till Betlehem”.

Denna samling texter är ett bihang till Kairos Palestinas huvuddokument
”A Moment of Truth” som står att läsa på Svenska Kyrkans hemsida. Där meddelas att dokumentet ”tillkommit inom ramen för Kyrkornas Världsråds Palestine-Israel Ecumenical Forum ”. Kyrkan har aktivt distribuerat texten.

Kyrkan ägnar sig åt ensidig kritik av Israel. Kritik av politiker och samhällen är legitim. Men Israelkritik blir suspekt när den är uppenbart oproportionerlig i relation till aktörens kritik av andra staters, samt med stater jämförbara organisationers agerande. Så förhåller det sig med Svenska Kyrkan. Man måste här tala om en destruktiv fixering vid den judiska staten. Texterna kan sägas utgöra såväl ersättningsteologi som antijudaism.

Läs mer...