Svensk Israel-Information presenterar sin nya hemsida i september 2016.

| 2016-08-23 | ae | noterat |

Svensk Israel-Information presenterar sin nya hemsida i september 2016.

För dagliga uppdateringar och kommentarer, följ oss redan nu på facebook och twitter!

https://www.facebook.com/israelinformation
https://twitter.com/israelinfo

Läs mer...
Beställ "Smutskastningen av Israel"!

| 2016-05-19 | ae | material |

Svensk Israel-Information har just gett ut och översatt boken Smutskastningen av Israel av professor Alan Johnson på den brittiska tankesmedjan BICOM (Britain Israel Communications & Research Center) till svenska.

I boken bemöts de vanligaste anklagelserna mot Israel. Den behövs nu mer än någonsin.

Boken kostar 125kr inklusive porto och expeditionskostnader. Den skickas till dig om du sätter in beloppet på bankgiro 5149-0373 och uppger namn och postadress.

Läs mer...
Vi både fortsätter och utvecklar - Ulf Öfverberg

| 2016-03-06 | ae | Ledare |

Min ambition är att fortsätta och att utveckla SII. Snabbnytt fortsätter, så klart. Nästan alla årets fredagar. Den kontinuerliga granskningen av medias rapportering om och spegling av Israel blir lika, för att inte säga än, viktigare. Rättandet av felaktigheter och debatten mot motståndarna kommer säkert att ta större plats framöver med tanke på den utveckling vi ser i mellanöstern och styrkan i anti-israeliska opinioner. Vi ska befinna oss i debatten epicentrum.

Läs mer...
Min sista ledare som generalsekreterare - Lisa Abramowicz

| 2016-03-06 | ae | Ledare |

Det känns vemodigt att avsluta detta kapitel i mitt liv, men på samma gång vet jag att jag kommer att fortsätta verka för att balansera och nyansera Israelbilden i Sverige, fast i annan kapacitet.

Jag överlämnar nu rollen som ansvarig utgivare för SNABBNYTT till den nye generalsekreteraren Ulf Öfverberg, med varm hand och med ett stort förtroende för Ulfs omvittnade arbetsförmåga, kunskaper och intellektuella skärpa.

Läs mer...
NÅGRA FAKTA OM ISRAELS LAGAR, HUR VÄSTBANKEN STYRS OCH DEN PALESTINSKA MYNDIGHETENS ANSVAR.

| 2016-01-10 | la | artikel |

Bristen på kunskaper, fakta och rena lögner är legio i den israelisk-palestinska konflikten. Även av personer som borde veta – eller vet – bättre. Varför – ska inte spekuleras i – i denna artikel. Här ska vi istället försöka bena upp och kommentera några vanliga missförstånd.

Läs mer...
"Utrikesministern verkar sitta fast i 1960- och 70-talet." Lisa Abramowicz och Ulf Öfverberg svarar utrikesministern i Sydsvenskan

| 2015-12-16 | la | artikel |

“Det är lätt att hålla med Margot Wallström när hon skriver om att mänskliga rättigheter ska prioriteras i utrikespolitiken, Aktuella frågor 10/12. Det är ett perspektiv som, i synnerhet av socialdemokratiska regeringar, varit eftersatt. Men det hade ökat trovärdigheten om perspektivet hade konkretiserats och exemplifierats. Margot Wallström nämner till exempel inte med ett ord FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHRC. Det är i stor utsträckning en socialdemokratisk skapelse, initierad av Jan Eliasson. Rådet är till och med mer fixerat vid Israel än vad Margot Wallström är. UNHRC har under åren 2006-2015 fördömt Israel 61 gånger. Resten av världens stater har sammantaget fått 55 fördömanden. Stater som Ryssland, Venezuela, Zimbabwe, Turkmenistan, Kina, Kuba, Irak har UNHRC överhuvudtaget inte fördömt.”
Sydsvenskan Opinion 10 december 2015

Läs mer...
Våldets orsaker - Lisa Abramowicz

| 2015-11-09 | ae | artikel |

Under hela oktober har palestinska attacker mot israeler pågått. Knivar, köttyxor, stenar och brandbomber samt påkörningar med bil har använts. Ett tiotal israeler har hittills dödats och ett hundratal har skadats, en del svårt. Efter att ha tagits på sängen av detta våld, ökade Israel raskt säkerheten. Påbörjade eller pågående attacker besvaras nu med skarp ammunition och ett 40-tal palestinier har dödats när de attackerat israeler. Våldet har av palestinska ledare försvarats med att det är motstånd mot ockupationen i allmänhet och mot judisk närvaro på Tempelberget i synnerhet.

Läs mer...